How to Buy

เลือกนาฬิกาเรือนที่ต้องการ
โอนเงินเข้าบัญชีกลาง
(กันเงินจนกว่าผู้ซื้อยืนยันสินค้า)
รับของ ตรวจเช็ค และยืนยันสินค้า
ก่อนอ็อคชั่นเฮ้าส์โอนเงินไปที่ผู้ขาย
-หากเลือกวิธีชำระเงินเป็นแบบมัดจำ-
ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้กับผู้ขายตอนตกลงรับมอบสินค้า
คุณสามารถรีวิวสินค้า
เพื่อร่วมสร้างสังคมคนรักนาฬิกา
ไปด้วยกัน
แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุดในการซื้อขายนาฬิกามือสอง เพื่อกลุ่มคนรักนาฬิกา
สะดวก - เลือกซิื้อนาฬิกามือสองได้ทุกที่ทุกเวลาจากผู้ขายที่ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ปลอดภัย - ด้วยระบบบัญชีปลอดภัย คุณจึงไม่ต้องจ่ายเงินให้ผู้ขายจนกว่าคุณจะมั่นใจว่านาฬิกาเรื่อนที่เลือกเป็นนาฬิกาเรือนที่ึคุณต้องการใส่บนข้อมือของคุณ

เชื่อมต่อ - ลืมความยุ่งยากในการหานาฬิกาเรือนโปรดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลาบนรถติด หรือการเดินหาเรือนที่ชอบจากร้านนึงไปอีกร้านนึง เพราะเรามาพร้อมตัวเลือกหลากหลายที่อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ
.container { position: relative; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 56.25%; } .video { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }