Grand Seiko

ตัวเลือก
ตัวเลือกการสั่งซื้อ
สินค้าใหม่
 1. Yes 10 รายการ
 2. No 0 รายการ
อุปกรณ์เสริม
 1. กล่องใบครบ 9 รายการ
 2. มีกล่อง 0 รายการ
 3. มีใบ 0 รายการ
 4. ไม่มีกล่อง และ ใบ 0 รายการ
สภาพสินค้า
 1. Unworn (mint) 0 รายการ
 2. Very good (worn with little/no signs of wear) 10 รายการ
 3. Good (light sign of wear/scratches) 0 รายการ
 4. Fair (Obvious signs of wear) 0 รายการ
 5. Poor(heavy signs of wear) 0 รายการ
 6. Incomplete (Components Missing, non-functional) 0 รายการ
ปี
 1. 2021 0 รายการ
 2. 2020 5 รายการ
 3. 2019 0 รายการ
 4. 2015 - 2018 1 รายการ
 5. 2010 - 2014 1 รายการ
 6. 2000 - 2009 0 รายการ
 7. 1990 - 1999 0 รายการ
 8. 1980 - 1989 0 รายการ
 9. 1970 - 1979 0 รายการ
 10. 1960 - 1969 0 รายการ
 11. 1950 - 1959 0 รายการ
 12. 1940 - 1949 0 รายการ
 13. 1930 - 1939 0 รายการ
 14. 1920 - 1929 0 รายการ
 15. 1910 - 1919 0 รายการ
 16. No Detail 0 รายการ
เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าปัด
 1. 21-25 MM 0 รายการ
 2. 26-30 MM 0 รายการ
 3. 31-35 MM 0 รายการ
 4. 36-40 MM 2 รายการ
 5. 41-45 MM 0 รายการ
 6. 46-50 MM 0 รายการ
 7. 51-55 MM 0 รายการ
 8. No Detail 0 รายการ
วัสดุกรอบหน้าปัด
 1. Carbon 0 รายการ
 2. Ceramic 0 รายการ
 3. Diamond 0 รายการ
 4. Gold/Steel 0 รายการ
 5. Platinum 0 รายการ
 6. PVD 0 รายการ
 7. Rose Gold 1 รายการ
 8. Steel 8 รายการ
 9. Titanium 1 รายการ
 10. White Gold 0 รายการ
 11. Yellow Gold 0 รายการ
 12. No Details 0 รายการ
วัสดุสาย
 1. Steel 9 รายการ
 2. Gold/Steel 0 รายการ
 3. Crocodile Skin 0 รายการ
 4. Diamond 0 รายการ
 5. Leather 1 รายการ
 6. Nato 0 รายการ
 7. Platinum 0 รายการ
 8. PVD 0 รายการ
 9. Rubber 0 รายการ
 10. Rose Gold 0 รายการ
 11. Titanium 0 รายการ
 12. White Gold 0 รายการ
 13. Yellow Gold 0 รายการ
 14. No Details 0 รายการ
สไตล์
 1. Womens Watch 0 รายการ
 2. Sport Watch 9 รายการ
 3. Dress Watch 1 รายการ
 4. Tool Watch 0 รายการ
 5. Dive Watch 0 รายการ
 6. Pilot Watch 0 รายการ
 7. Pocket Watch 0 รายการ
 8. Other 0 รายการ

10 เรือน

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. Grand Seiko SnowFlake SBGA011
  SBGA011 ปี2016 อุปกรณ์กล่องใบ
  ฿148,320.00
 2. Grand Seiko Automatic SBGM027 GMT

  SBGM027 GMT กล่องใบ ปี2014

  ฿122,570.00
 3. GRAND SEIKO SBGW238

  37.3 MM อุปกรณ์ครบ ออกห้างสงกรานต์ 2563

  ฿370,000.00
 4. Grand Seiko SBGN009 50th Anniversary Limited Edition ปี 2019

  40 มม. กล่องใบ อุปกรณ์ทุกอย่างครบๆครับ ใบลง 09/2020 ประกันยังเหลือๆครับ

  ฿85,280.00
 5. GRAND SEIKO SBGH281

  SBGH281 อุปกรณ์ครบ ออกห้างไทย 6/2020

  ฿190,550.00
 6. GRAND SEIKO AMAGNETIC

  การใช้พรายน้ำ Luminova บนเข็มทรง Dauphine

  ฿152,440.00
 7. GRAND SEIKO SBGJ235

  อุปกรณ์ครบ ออกห้าง 23/12/2020

  ฿185,400.00
 8. GRAND SEIKO JAPANESE GMT WATCH

  อุปกรณ์ครบ ออกห้างไทยปลายปี 62

  ฿123,600.00
 9. GRAND SEIKO ที่เรียกได้ว่า MUST HAVE ITEM

  อุปกรณ์ครบ ออกห้าง 27/11/2020

  ฿167,993.00
 10. GRAND SEIKO SBGP007

  อุปกรณ์ครบ ออกห้างไทย 7/2020

  ฿113,300.00

10 เรือน

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า