ปี 1735 John Harrison ก็สามารถประดิษฐ์ Marine Chronometer เรือนแรกได้สำเร็จ
Continue Read